Akordeonista Viktor Stocker zvítězil na soutěži v německém Klingenthalu

Viktor Stocker se zúčastnil 1.3. 2020 mezinárodní akordeonové soutěže v Klingenthalu. Byl oceněn 1. místem v soutěži a dokonce získla za svůj výkon momořádnou cenu.

Viktorovi blahopřejeme k úspěchu a děkujeme též panu učiteli Mgr. Jiřímu Neužilovi za přípravu.