Hudební nauka od 11.5. 2020

Vážení rodiče a žáci,

jsme rádi, že věnujete pozornost  HUDEBNÍ NAUCE a snažíte se plnit alespoň nějaký ze zadaných úkolů.  Zatím jste měli k dispozici pracovní listy zadané 23.3. a 30.3. Od 6.4. se někteří zájemci přihlásili do on-line výuky přes Skype podle týdenního harmonogramu uvedeného dne 6.4., nebo spolupracují přes aplikaci Google Classroom. Ve školním programu Klasifikace  dohledáte učivo, které je potřeba zvládnout. Od 11.5. bude výuka hudební nauky vypadat následovně:

  • Žáci se s rodiči rozhodnou, jestli budou vyplňovat pracovní listy nebo pracovat přes Google Classroom. Ke splnění povinností stačí jedna z možností. Výuka bude probíhat nadále distančně s možností krátkých konzultací.
  • Podle platného rozvrhu hodin se žáci rozhodnou, zda chtějí látku konzultovat osobně s p. učitelem ve třídě nebo přes Skype, nebo nekonzultovat vůbec. Z organizačních důvodů bude v rámci každého ročníku probíhat jedna konzultační hodina v týdnu přes Skype, zbylé hodiny budou nabízeny k osobní  nebo telefonické konzultaci, proto si žák vybere možnost, která pro něj bude přijatelnější. PROSÍME, NA OSOBNÍ SCHŮZCE SE DOMLOUVEJTE PŘEDEM, aby byla splněna hygienická opatření  ve smyslu počtu žáků

ROZVRH HODIN:

OSOBNĚ
1.ročník: ÚTERÝ a ČTVRTEK –  13.50 – 15.35
2.ročník: ÚTERÝ a ČTVRTEK –  14.50 – 15.35
3.ročník: ÚTERÝ a ČTVRTEK – 15.40 – 16.25
4.ročník: STŘEDA – 15.40 – 16.25
               ČTVRTEK – 16.30 – 17.15

SKYPE
1.ročník: STŘEDA –  13.00 – 13.45
2.ročník: STŘEDA  – 13.50 – 14.35
3.ročník: STŘEDA – 14.50 – 15.35
4.ročník: ÚTERÝ  16.30 – 17.15
5.ročník: ÚTERÝ – 17.20 – 18.05

  • PRACOVNÍ LISTY: V týdnu od 11.5. – 15.5. prosíme VÁS, KTEŘÍ JSTE DOMA VYPLNILI PRACOVNÍ LISTY ze 23.3. a 30.3., ODEVZEJTE JE VAŠIM UČITELŮM HLAVNÍHO OBORU, kteří je následně odevzdají učiteli HN. Kdo si je doma nevytiskl, dostane je u svého učitele. Další úkoly vás čekají od 18.5. – 31.5. a potom od 1.6. – 13.6. Listy si doma opět můžete vytisknout nebo je dostanete od svého učitele hlavního oboru a po vyplnění mu je odevzdáte.
  • GOOGLE CLASROOM: Kdo se s p. učitelem domluvil na práci v Google Classroom, průběžně pracuje a vyhovuje mu to, bude do konce školního roku pokračovat stejným způsobem. Stále platí možnost dohodnout se s. p. učitelem L. Vilimovským na spolupráci v aplikaci Classroom a vyžádat si od něj heslo.

  • Probíraná látka v jednotlivých ročnících za měsíce březen, duben, květen
  • (červen – opakování). Jde o výběr nejdůležitějšího učiva.

1.ročník: dynamická a tempová označení – základ/basový klíč – noty v malé oktávě/ stupnice C, G, D,F dur/ posuvky (křížek, bé, odrážka)/ noty s posuvkami od g – c3

2.ročník: dynamická a tempová označení – základ/ stupnice D,A,E, F, Bé dur, a,e moll/ intervaly – vysvětlit pojem, znát názvy / kvintakord – tvoření   

3.ročník: intervaly čisté a velké/kvintakord s obraty (sextakord, kvartsextakord)/dynamická a tempová označení – rozšířené/stupnice E, H,Es, As dur, h,fis,d,g moll

4.ročník: označení dynamiky, tempa, přednesu/přepis melodie s basového do houslového klíče/základní a odvozené intervaly/ tvoření septakordu (D7)/ bicí nástroje

5.ročník: označení dynamiky, tempa, přednesu – rozšířené/transpozice melodie/ druhy septakordu/bicí nástroje/ referát dle domluvy

  • Hodnocení práce žáků za dobu DISTANČNÍ VÝUKY  zobrazí v Klasifikaci po 11.5.
  • Telefon na učitele: 721 261 085, Skype: lukasvilimovsky

Děkujeme za vaši domácí práci a i nadále přejeme při distanční výuce hodně trpělivosti.

Mgr. Jitka Mosesová, zástupkyně ředitele školy