Hygienická pravidla začátkem školního roku 2020/2021

Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro žáky ZUŠ Vlašim a jejich zákonné zástupce ve školním roce 2020/2021

  • všem osobám (žákům, zákonným zástupcům, zaměstnancům a dalším) je zakázán vstup do školních budov s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění
  • žáci s příznaky infekčního onemocnění budou vráceni přítomným zákonným zástupcům nebo pod dohledem izolováni v samostatné místnosti do příchodu zákonných zástupců, kteří jsou povinni žáka bez odkladu vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu
  • do všech budov školy mají přístup pouze žáci. Přítomnost zákonných zástupců nebo dalších doprovázejících osob je z hygienických důvodů ZAKÁZÁNA!!! (vyjma individuálních předem domluvených návštěv v doprovodu zaměstnance školy nebo se souhlasem osoby zajišťující dohled. Návštěva musí mít vždy nasazenou roušku a dezinfikované ruce)
  • všichni žáci jsou povinni po vstupu do školy použít na ruce připravený dezinfekční prostředek a na záchodech používat dezinfekční mýdlo a pouze jednorázové ručníky
  • každý žák musí mít při vstupu do školy nasazenou roušku. Na výukové hodině si žák po domluvě s pedagogem roušku sundá. Po ukončení hodiny si roušku opět nasadí
  • pro všechny žáky dále platí, že nebudou setrvávat v prostorách školy déle než je nezbytně nutné (žák přichází krátce před výukou a odchází po skončení výuky)

Děkujeme za pochopení