Hygienické podmínky při výuce

V souvislosti s možnosti osobního setkání od 12.4. 2021 budeme dodržovat hygienická pravidla:

Vstup do budovy školy není povolen osobám vykazujícím příznaky respiračních onemocnění.

U vchodu a ve třídách jsou umístěny dezinfekční prostředky.

Pohyb a pobyt na chodbách a učebnách je povolen pouze s aktuálně povolenými ochrannými prostředky dýchacích cest (respirátory, jednorázové chirurgické roušky nebo obdobné povolené prostředky). Ne látkové roušky!
Výjimku má výuka sólového zpěvu, hra na dechové nástroje a individuální konzultace v tanečním oboru. V takovém případě je nutné dodržet vzdálenost osob na 2m.

Žáci se budou zdržovat v prostorách školy na dobu nezbytně nutnou před výukou a po ní. Do výuky budou docházet bez doprovodu třetích osob.

Žáci, kteří budou docházet na prezenční výuku nebo individuální konzultaci nebudou testováni na Covid-19.