Rozvrh hodin hudební nauky a sborového zpěvu

Aktuální rozvrh

Do předmětu hudební nauka docházejí žáci 1. – 5. ročníků. Děti jsou předběžně rozděleni do skupin. Po rozkliknutí je k vidění rozvrh hodin. V přílohách je k vidění rozvrh hodin i předběžné rozdělení žáků do skupin.

Prosíme rodiče při návštěvě školy o potvrzení termínu nebo formou sms panu učiteli Lukáši Vilimovskému, zda souhlasíte se zařazením do skupiny. Případně kontaktujte učitele pro přeřazení do jiné skupiny. Od 1.9. – 2.9. 2022 probíhá domluva se žáky a rodiči, od 5.9 2022 se HN vyučuje podle rozvrhu hodin.

Rozvrh hodin a k nahlédnutí zde
Seznam žáků k nahlédnutí zde


kontakt: Lukáš Vilimovský (mob. 721 261 085)