Výuka od 7.12. 2020

Podle Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7.12. 2020 platí pro ZUŠ distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky do 10 osob ve třídě či skupině.

Hudební obor – možnost prezenční výuky ve všech předmětech s výjimkou hudební nauky ve Vlašimi, která bude probíhat do 22.12. 2020 distančně podle stávajícího rozvrhu online hodin (ze dne 2.12. 2020), po domluvě s učitelem individuální konzultace
Taneční obor – možnost prezenční výuky podle počtu žáků buď celých nebo dělených skupin
Literárně dramatický obor – možnost prezenční výuky
Výtvarný obor – možnost prezenční výuky

Mgr. Jitka Mosesová, zástupkyně ředitele