Žáci ZUŠ se zúčastnili okresního kola soutěže ve Voticích

Dne 26.2. 2020 proběhlo ve Voticích okresní kolo soutěže ZUŠ. Celorepublikovou soutěž každým rokem pořádá MŠMT. Letos soutěžili žáci ve smyčcových nástrojích, kytaře a klavíru.

HOUSLE

0. kategorie: Ema Červinková – 1. místo s postupem do krajského kola

I. kategorie: Barbora Pintravová – 1. místo

II. kategorie: Antonie Mocová – 1. místo s postupem do krajského kola

III.kategorie: Antonín Kulakovský – 2. místo

V. kategorie: Matěj Timko – 2. místo

(žáci J. Mosesové)

VIOLONCELLO

O.kategorie: Dominik Moc 1. místo s postupem do krajského kola

(žák J. Schůrkové)

KYTARA

III. kategorie: Patrik Polyak -1. místo s postupem do krajského kola

(žák J. Kříže)

KLAVÍR

O.kategorie: Laura Bohuslavová – 2. místo

IV. kategorie: Sofie Molinari – čestné uznání

(žákyně M. Vondrákové)

IV. kategorie: Barbora Smrčinová – 2. místo

(žákyně K. Marečkové)

Soutěžícím žákům děkujeme za účast v soutěži a za vzornou reprezentaci školy.