Zahájení školního roku – 1.9. 2022

Vážení rodiče a žáci,

zahájení školního roku v ZUŠ Vlašim je ve čtvrtek 1.9. 2022

Hudební obor – ve středu 1.9. si žáci domluví rozvrh hodin u svých učitelů individuálního oboru a zjistí si zároveň rozvrh hudební nauky (rozvrh hodin na HN je zveřejněn), od pátku 2.9. budou probíhat individuální hodiny, hudební nauka a pěvecký sbor se podle rozvrhu začne vyučovat v týdnu od 5.9.

Literárně dramatický obor – informativní schůzka v pátek 2.9. v 16.00h v učebně LDO

Taneční obor – informativní schůzka v pátek 2.9. v 17.00h v učebně LDO

Výtvarný obor – domluva rozvrhu a rozdělení žáků do skupin bude probíhat 1.9. – 2.9. 2022, výuka začne podle dohodnutého rozvrhu hodin v týdnu od 5.9. 2022

Mgr. Jitka Mosesová, zástupkyně ředitele školy