Zápisy žáků

NÁBOR NOVÝCH ŽÁKŮ

 DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VLAŠIM

na školní rok 2017/2018

HUDEBNÍ OBOR

pondělí 22. května a úterý 23. května 2017 v hlavní budově ZUŠ Vlašim
(J. Masaryka 935) od 13:00 do 17:00 hodin v učebně hudební nauky (2. patro).

TANEČNÍ OBOR A MAŽORETKY

Jiří Houdek DiS. – úterý 16.května a středa 17.května 2017

od 13:00 do 17:00 hod.  v tanečním sále ZUŠ Vlašim

(ul. Dolnokralovická 1479 – přízemí).

Mgr. Věra Povolná – středa 7.června a čtvrtek 8.června 2017

od 13:00 do 17:00 hod.  v tanečním sále ZUŠ Vlašim

(ul. Dolnokralovická 1479 – přízemí).

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

Mgr. Miloš Povolný – středa 7.června a čtvrtek 8.června 2017

od 13:00 do 17:00 hod.

v budově ZUŠ Vlašim (ul. Dolnokralovická 1479 – 1. patro).

VÝTVARNÝ OBOR

Mgr. Drahomíra Svobodová – úterý 6..června a středa 7.června 2017 od 13:00 do 17:00hod.

v budově ZUŠ Vlašim (ul.Dolnokralovická 1479 – 1. patro)

Případné dotazy na tel. číslech:

317 842 210 – hudební obor,  725 858 933 – výtvarný obor, literárně – dramatický obor a taneční obor.

Ředitelství školy: 317 847 509, 317 842 210, 606 465 177

 

Pro hudební obor se můžete zapisovat na následující adrese:

Tabulka pro přijímací řízení pro rok 2017