ZUŠ Vlašim

Základní umělecká škola Vlašim má téměř pětašedesátiletou tradici v uměleckém vzdělávání. V současnosti se jeho koncepce řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělání.

Naše ZUŠ vyučuje všechny čtyři obory: hudební, taneční  a literárně dramatický.

Poskytuje základy uměleckého vzdělání ve všech zmíněných oborech, případně připravuje některé žáky na budoucí povolání. Žáci se prezentují na koncertech, výstavách, tanečních a divadelních vystoupeních. Výuka probíhá ve dvou budovách ve Vlašimi a na odloučených pracovištích v Čechticích a v Divišově.

Absolventi ZUŠ získají kladný vztah k umění a často se zapojují do kulturního života.