Pro rodiče

Školné pro rok 2017/2018

Hudební obor individuální
1 žák v hodině – 240,-/měsíc
2 žáci v hodině – 200,-/měsíc
Hudební obor kolektivní
Přípravná hud. výchova I – 150,-/měsíc
Přípravná hud. výchova II – 200,-/měsíc
Sborový zpěv – 200,-/měsíc
Taneční obor
 220,-/měsíc
Literárně-dramatický obor
 220,-/měsíc
Výtvarný obor
 220,-/měsíc
Studium pro dospělé
ve všech oborech  – úhrada
skutečných neinvestičních výdajů
na žáka 480,-/měsíc