Kritéria k přijetí uchazečů do ZUŠ

Kritéria k přijetí na Základní uměleckou školu Vlašim

Žák bude přijat na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky v příslušném oboru. Z kapacitních důvodů přijímáme omezený počet uchazečů. Úspěšnost dětí na  talentové zkoušce se rodiče dozví na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Hudební obor:
Zpěv libovolné písně
Opakování určitého tónu
Opakování rytmického úryvku
Komunikace s učitelem
Fyziologické předpoklady, motorika
(u zájemců o sólový zpěv – opakování rytmicko melodického úryvku, řeč )

Literárně dramatický obor:
Slovní projev – řeč, báseň
Čtení a porozumění textu, variování
Improvizovaná etuda
Fantazie (hra s předmětem)

Taneční obor:
Muzikálnost – rytmizace
Schopnost zachytit a opakovat pohybový prvek
Improvizace – fantazie

Výtvarný obor:
Úroveň domácích prací (přinést s sebou)
Zvládnutí kompozice formátu papíru
Barevné řešení
Vyjádření děje se zaměřením na postavy
Pochopení a zvládnutí zadání