ZUŠ Open

Základní umělecká škola Vlašim se zařadila mezi dalších 349 ZUŠek, které se stanou dne 30. května 2017 součástí  celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.

ZUŠ Open je nejrozsáhlejší kulturní akce v historii ČR, která upozorní na zásadní význam uměleckého vzdělávání. Akce se aktivně zúčastní 350 ZUŠ, jejichž žáci se stanou hlavními protagonisty tohoto výjimečného dne.

I. ročník ZUŠ Open proběhne v úterý 30. Května 2017 na území celé naší republiky. Koncerty, divadelní a taneční vystoupení, happeningy a výstavy budou určeny široké veřejnosti a proběhnou na náměstích, v ulicích, sálech a také na netradičních místech. ZUŠ Open se stane dnem oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání, který nemá v celosvětovém měřítku obdoby, a přesto je u nás obecně vnímán jako samozřejmost.

Hlavním cílem ZUŠ Open je zviditelnění jedinečného systému tuzemských základních hudebních škol a jeho přiblížení odborné i laické veřejnosti takovým způsobem, aby byl vnímán jako důležitá součást života nejmladší generace. V naší současné společnosti je tradičně podporován sport jako nezbytná součást správného vývoje dětí; projektem ZUŠ Open usilujeme o zdůraznění péče o neméně důležitou duchovní stránku dětské osobnosti.  ZUŠ jsou nesporným základem kulturnosti našeho národa; zprostředkovávají dětem kontakt s uměním a pěstují v nich vztah k němu.

K akci ZUŠ Open se přidala řada významných osobností a do spolupráce vstoupili jako hlavní mediální partneři také Česká televize a Český rozhlas. Hlavním garantem celého projektu je Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci s AZUŠ ČR a Svazem měst a obcí České republiky.

ZUŠ Vlašim ve spolupráci s MěÚ Vlašim a Muzeem Podblanicka p.o. Vás srdečně zve dne 30. Května 2017 na nádvoří Zámku Vlašim, kde od 15:00 hodin vystoupí žáci hudebního oboru, tanečního a literárně dramatického oboru.  Před nádvořím bude k vidění ukázka práce žáků výtvarného oboru v plenéru a na nádvoří budou vystaveny některé hotové práce. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční  v koncertním sále zámku.

Na setkání s Vámi se těší žáci a učitelé ZUŠ Vlašim