Hudební obor

Hudební obor umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu nejen jako prostředek vzájemné komunikace, ale i osobního uměleckého sdělení. Žáci mají možnost si osvojit hru na nástroj, zpěv, popřípadě hudební kompoziční techniku. Získávají elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólisté, ale i jako spoluhráči v komorní a souborové hře nebo ve sborovém zpěvu. Vzdělávání se realizuje v podobě individuální výuky (např. sólová hra na nástroj) a v podobě kolektivní výuky (např. hra v souboru, pěvecký sbor, komorní hra, čtyřruční hra).

Hudební obor je nejrozsáhlejší obor naší školy zejména počtem učitelů:

Blažena Kučerová flétny, PHV (přípravná hudební výchova)
Lenka Zemanová, DiS flétny
Luboš Průša zobc. flétna, klarinet, saxofon
Zdeněk Kopecký, DiS zobc. flétna, klarinet, saxofon, el. kláv. nástroje
Pavel Kourek zobc. flétna, klarinet, saxofon, el. kláv. nástroje, akordeon, klavír
Bohuslav Zavřel žesťové nástroje, zobc. flétna, klavír
MgA. Kornélie Marečková, 

Bc. Klára Králíčková, DiS.

klavír, korepetice
Mgr. Jitka Mosesová housle, HN, PHV (hudební nauka, přípravná hudební výchova)
Marie Gexová kytara
Mgr. Josef Lahoda el. kytara
Mgr. Jiří Neužil akordeon, el. kláv. nástroje
Natálie Sova klavír
Šárka Hrbáčková zpěv
Ludvík Merta bicí nástroje
Karel Lédl klavírní korepetice v hudebním a tanečním oboru
Klára Zemanová klavír, korepetice
Monika Vondráková klavír, korepetice, PHV
Zdeňka Limberská, DiS. flétny
Jan Kříž, DiS. kytara, baskytara
Jan Včelák el.klávesové nástroje
Jitka Schůrková zobc. flétna, violoncello
Lukáš Vilimovský zpěv,  hudební nauka