Hudební obor

Hudební obor umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu nejen jako prostředek vzájemné komunikace, ale i osobního uměleckého sdělení. Žáci mají možnost si osvojit hru na nástroj, zpěv, popřípadě hudební kompoziční techniku. Získávají elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólisté, ale i jako spoluhráči v komorní a souborové hře nebo ve sborovém zpěvu. Vzdělávání se realizuje v podobě individuální výuky (např. sólová hra na nástroj) a v podobě kolektivní výuky (např. hra v souboru, pěvecký sbor, komorní hra, čtyřruční hra).

 

Naši učitelé:

 

Vlašim                                               

BcA. Ondřej Boháček, dipl. um.
ondrej.bohacek@zus-vlasim.cz
zobcová flétna, klarinet, saxofon, fagot
přípravná hudební výchova
BcA. Janina Hora
janina.hora@zus-vlasim.cz
zobcová a příčná flétna
Václav Janů, DiS.
vaclav.janu@zus-vlasim.cz
kytara, elektrická kytara
Zdeněk Kopecký, dipl. um.
zdenek.kopecky@zus-vlasim.cz
zobcová flétna, klarinet, saxofon
elektrické klávesové nástroje
MgA. Klára Králíčková, DiS.
(mateřská dovolená)
klavír
Pavel Kourek
pavel.kourek@zus-vlasim.cz
zobcová flétna, klarinet, saxofon
akordeon, klavír
Mgr. Josef Lahoda
josef.lahoda@zus-vlasim.cz
elektrická kytara
Karel Lédl klavír, korepetice
Zdeňka Limberská, DiS.
zdenka.limberska@zus-vlasim.cz
zobcová a příčná flétna
MgA. Adam Malík
adam.malik@zus-vlasim.cz
kytara
MgA. Kornélie Marečková
kornelie.mareckova@zus-vlasim.cz
klavír
Ludvík Merta bicí nástroje
Mgr. Jitka Mosesová, dipl. spec.
jitka.mosesova@zus-vlasim.cz
housle
Mgr. Jiří Neužil, DiS.
jiri.neuzil@zus-vlasim.cz
akordeon, elektrické klávesové nástroje
Mgr. art. Petra Nótová
petra.notova@zus-vlasim.cz
sólový zpěv
Luboš Průša
lubos.prusa@zus-vlasim.cz
zobcová flétna, klarinet, saxofon
Jitka Schůrková
jitka.schurkova@zus-vlasim.cz
violoncello
Natali Sova
natalie.sova@zus-vlasim.cz
klavír
Jan Včelák
jan.vcelak@zus-vlasim.cz
elektrické klávesové nástroje
Lukáš Vilimovský
lukas.vilimovsky@zus-vlasim.cz
hudební nauka
sólový zpěv, sborový zpěv
Monika Vondráková
monika.vondrakova@zus-vlasim.cz
klavír, korepetice
přípravná hudební výchova
Marie Vynohradnyková klavír
Bohuslav Zavřel
bohuslav.zavrel@zus-vlasim.cz
zobcová flétna, žesťové nástroje
Bc. Klára Zemanová
klara.zemanova@zus-vlasim.cz
klavír
Lenka Zemanová, DiS.
lenka.zemanova@zus-vlasim.cz
zobcová a příčná flétna

Čechtice

Pavel Kourek
pavel.kourek@zus-vlasim.cz
zobcová flétna, klarinet, saxofon,
akordeon, klavír
Jitka Schůrková
jitka.schurkova@zus-vlasim.cz
violoncello, zobcová flétna
hudební nauka
Bc. Klára Zemanová
klara.zemanova@zus-vlasim.cz
klavír
Lenka Zemanová, DiS.
lenka.zemanova@zus-vlasim.cz
zobcová a příčná flétna

Divišov

Bohuslav Zavřel
bohuslav.zavrel@zus-vlasim.cz
zobcová flétna, žesťové nástroje,
klavír, hudební nauka