Hudební obor

Hudební obor umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu nejen jako prostředek vzájemné komunikace, ale i osobního uměleckého sdělení. Žáci mají možnost si osvojit hru na nástroj, zpěv, popřípadě hudební kompoziční techniku. Získávají elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólisté, ale i jako spoluhráči v komorní a souborové hře nebo ve sborovém zpěvu. Vzdělávání se realizuje v podobě individuální výuky (např. sólová hra na nástroj) a v podobě kolektivní výuky (např. hra v souboru, pěvecký sbor, komorní hra, čtyřruční hra).

 

Blažena Kučerová flétny
Lenka Zemanová, DiS flétny
Luboš Průša zobc. flétna, klarinet, saxofon
Zdeněk Kopecký, DiS zobc. flétna, klarinet, saxofon, el. kláv. nástroje
Pavel Kourek zobc. flétna, klarinet, saxofon, el. kláv. nástroje, akordeon, klavír
Bohuslav Zavřel žesťové nástroje, zobc. flétna, klavír
MgA. Kornélie Marečková  

MgA. Klára Králíčková

klavír, korepetice  

klavír, korepetice

Mgr. Jitka Mosesová housle
Marie Gexová kytara
Mgr. Josef Lahoda el. kytara
Mgr. Jiří Neužil akordeon, el. kláv. nástroje
Natálie Sova klavír
Šárka Hrbáčková zpěv
Ludvík Merta bicí nástroje
Karel Lédl klavír
Klára Zemanová klavír, korepetice
Monika Vondráková klavír, korepetice, PHV
Zdeňka Limberská, DiS. flétny
Jan Kříž, DiS. kytara, basová kytara
Jan Včelák el.klávesové nástroje
Jitka Schůrková violoncello, HN
Lukáš Vilimovský  

BcA. Ondřej Boháček

Marie Vynohradnyková

zpěv,  hudební nauka, sborový zpěv  

zobc.flétna, hoboj, saxofon

klavír