Taneční obor

Taneční obor umožňuje komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné i duševní a poskytuje mu odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při neprofesionálních aktivitách i v povoláních, kde je kultura pohybu vhodným předpokladem. Žák se seznámí se stavbou i strukturou lidského těla a zákonitostmi pohybu. Získá základy tanečních technik a naučí se porozumět komunikačnímu obsahu uměleckého díla a hodnotit jej.

Taneční obor vedou na naší škole dva pedagogové. Ing. Lucie Houdková, která má na starosti výrazový tanec a Jiří Houdek, DiS, který vyučuje současný tanec a hlavně vede velmi úspěšné mažoretky.