Výtvarný obor

Výtvarný obor nabízí žákům možnost využívat výtvarného jazyka jako prostředku umělecké komunikace. Studiem získají nové možnosti vyjádření a rozvinou své vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Učí se pojmenovávat a porovnávat výtvarné znaky a prvky výtvarného jazyka, navazují výtvarné vztahy, učí se reflektovat názory druhých a respektovat odlišný výtvarný projev. Seznamují se i s historií a vývojem výtvarného umění a uměleckou tvorbou v jednotlivých etapách. Získávají vztah k materiálům, nástrojům a osvojují si základní techniky a postupy.

Výtvarný obor vede:

Mgr.Drahomíra Svobodová
drahomira.svobodova@zus-vlasim.cz