Literárně-dramatický obor

Základním principem ve výuce Literárně-dramatického oboru je dramatická hra, která využívá výrazových prostředků výtvarného, hudebního i tanečního vyjádření v jejich vzájemném propojení. Žákům je umožněno tvořivě se věnovat činnostem pohybovým, hereckým, slovesným, hudebním, výtvarným, prací s loutkářskými prostředky a dalším činnostem rozvíjející umělecké vlohy. Těžištěm výuky je práce v kolektivu směřující k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat. Součástí výuky je také individuální práce se zvoleným učivem – poezie, próza, monolog, dialog, námět, téma. Vzdělání získané v literárně dramatickém oboru mohou žáci využít v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní nezbytné specifické komunikační dovednosti a vysoká míra empatie.

Literárně dramatický obor vede:


MgA. Kateřina Dudová
katerina.dudova@zus-vlasim.cz