Historie školy

 

Základní umělecká škola ve Vlašimi zahájila svoji činnost ve školním roce 1958-1959 jako Základní hudební škola Vlašim. Prvním ředitelem školy byl jmenován hudební skladatel a dirigent Gustav Pechar. Vyučování započalo s dvěma učitelskými silami.
Pod vedením prvního ředitele se tato základní hudební škola, umístěná v zadním zámeckém traktu, úspěšně zapojila do veřejného života města Vlašimi a okolí. Postupně se rozrostl učitelský kolektiv a byly získány další místnosti v levém bočním křídle zámku.
V listopadu 1961 byla provedena reorganizace hudebního školství. Čtyři základní hudební školy na benešovském okrese byly spojeny v jediný celek s názvem Lidová škola umění v Benešově s pobočkami ve Vlašimi, Čerčanech a Sedlci-Prčici. Vedením nově vzniklé LŠU byl pověřen Gustav Pechar. Protože se tento územně rozsáhlý útvar neosvědčil, došlo ve školním roce 1964-1965 k osamostatnění vlašimské pobočky a vzniká samostatná Lidová škola umění ve Vlašimi. Ve školním roce 1966-1967 odchází Gustav Pechar do důchodu a řízením školy byl pověřen učitel dechových nástrojů pan Jiří Volek, který vykonával funkci ředitele až do ledna roku 1992.
Ve školním roce 1963-1964 přibyl k hudebnímu oboru obor výtvarný, ve školním roce 1970-1971 obor literárně dramatický a ve školním roce 1976-1977 obor taneční. Tím vzniká plně organizovaná Lidová škola umění ve Vlašimi se všemi obory.
1.září 1983 začalo vyučování v tesko budově za poštou. V nově získaném objektu byl umístěn obor výtvarný, taneční a literárně dramatický, dočasně i některé třídy hudebního oboru. V roce 1984 byla ve výtvarném oboru instalována a uvedena do provozu vypalovací pec a výuka mohla být rozšířena o předmět keramika.
Vzhledem k probíhající rekonstrukci zámeckých budov musela LŠU v dubnu 1988 vyklidit učebny umístěné v zadním zámeckém traktu. Náhradou byla škole přidělena budova nynější v ulici Jana Masaryka 935. Vzniklá situace byla z hlediska řízení a organizace vyučovacího procesu velice náročná a obtížná. V nastávajícím školním roce byla přizpůsobena budova bývalé mateřské školy Na Pile v ulici Dolnokralovická  a v hlavní budově se plánovala vestavba do půdních prostor. Ta byla dokončena v roce 1994 (byly získány 3 třídy hudebního oboru a sklad učebních pomůcek).
V letech 1992 – 2000 byla ředitelkou Základní umělecké školy ve Vlašimi paní Blažena Kučerová. V roce 2000 přešla škola do právní subjektivity, a ředitelem školy se stal pan Ludvík Merta, který tuto funkci zastával do roku 2012.

V současné době je v budově v ulici J.Masaryka 935 vedení školy a hudební obor, v ulici Dolnokralovická 1479 taneční obor, výtvarný obor a literárně dramatický obor. Na pobočkách v Čechticích, Postupicích a v Divišově se vyučují některé nástroje hudebního oboru. Ve funkci ředitele školy působí od 1.8.2012 pan Luboš Průša. Funkci zástupce ředitele vykonává paní Mgr. Jitka Mosesová.