Žákům ZUŠ se opět podařilo bodovat na soutěžních přehlídkách


Dění posledního měsíce se v naší ZUŠ neslo ve znamení třídních koncertů, příprav na závěrečná vystoupení a také v získávání zkušeností na soutěžních přehlídkách.

Jednou z nich bylo krajské kolo soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol.

První krajský souboj proběhl mezi hudebníky 21. března v Říčanech. Klavíristka Anna Dvořáková, kterou připravovala Natali Sova, vystoupila s pěti skladbami, jejichž interpretace jí vynesla 2. místo. Anně blahopřejeme a přejeme jí, aby ji hudební múza neopouštěla.

Úspěchu v krajském kole se dočkal i literárně-dramatický obor. 4. dubna se do Sedlčan sjelo 46 přednašečů, mezi nimi i naši žáci Dan Kohout a Iva Pavelková. V závěru náročného a zároveň inspirativního dne jsme se dozvěděli, že si Dan vyrecitoval zlaté pásmo s postupem do národního kola a Iva stříbrné pásmo. Recitátorům patří veliké blahopřání.

Literárně-dramatický obor se zúčastnil ještě okresní recitační přehlídky Dětská scéna, která se konala 26. a 27. dubna v DDM Benešov. Do přednesového souboje vyrazilo 5 žáků: za 1. kategorii Petronela Kolmanová, za 2. kategorii Klára Pavelková a Lara Boušková, za 3. kategorii Anna Kletečková a za 4. kategorii Jan Klečka. Všichni bez výjimky ukázali své interpretační kvality. Lara Boušková byla za svůj výkon oceněna čestným uznáním a Jan Klečka, Anna Kletečková a Petronela Kolmanová dokonce postoupili do krajského kola, které je bude čekat v druhé půlce dubna. Blahopřání patří i čestným uznáním oceněné Julii Krátké, která svou půlroční přednesovou práci zúročila v barvách své základní školy.

Všem žákům i učitelům děkujeme za obrovské tvůrčí nasazení a přejeme jim hodně tvůrčího elánu do dalších soutěží, vystoupení a společenských akcí.

Kateřina Dudová, ZUŠ Vlašim