Zahájení školního roku – 1.9.2021

Vážení rodiče a žáci,

zahájení školního roku v ZUŠ Vlašim je ve středu 1.9. 2021

Hudební obor – ve středu 1.9. si žáci domluví rozvrh hodin u svých učitelů individuálního oboru a zjistí si zároveň rozvrh hudební nauky (rozvrh hodin na HN je zveřejněn), od čtvrtka 2.9. budou probíhat individuální hodiny, hudební nauka a pěvecký sbor se podle rozvrhu začne vyučovat v týdnu od 6.9.

Literárně dramatický, taneční a výtvarný obor – domluva rozvrhu a rozdělení žáků do skupin bude probíhat od 1.9. – 3.9. 2020, výuka začne podle dohodnutého rozvrhu hodin od 6.9. 2019

Mgr. Jitka Mosesová, zástupkyně ředitele školy