Zahájení školního roku 2.9. 2019

Zahájení školního roku v ZUŠ Vlašim je v pondělí 2.9. 2019.

Hudební obor – v pondělí 2.9. si žáci domlouvají rozvrh hodin u svých učitelů na individuálním oboru a zjistí si zároveň rozvrh na hudební nauku (rozvrh hodin na HN je již zveřejněn), od úterý 3.9. budou probíhat individuální hodiny, hudební nauka a pěvecký sbor až od 9.9. 2019

Literárně dramatický, taneční a výtvarný obor – domluva rozvrhu bude probíhat od 2.9. – 6.9. 2019, výuka bude probíhat od 9.9. 2019