Způsob vzdělávání v ZUŠ po 11.5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

obnovená výuka v ZUŠ Vlašim je v souladu s Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020. Výuka, která je na bázi dobrovolnosti, bude probíhat následovně:

HUDEBNÍ OBOR

Individuální výuka – sólový zpěv a hudební nástroje – podle platného rozvrhu hodin prezenčně nebo nadále distančně. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci budou nosit ve společných prostorách roušky a budou mít s sebou sáček na uložení roušky.

Hudební nauka – nadále distančně nebo formou konzultací v menších skupinkách po domluvě s učitelem.

TANEČNÍ OBOR, VÝTVARNÝ OBOR A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR – nadále vyučovány distančně s možností konzultací po domluvě s vyučujícími jednotlivých oborů.

Žáci, kteří zvolí prezenční formu studia musí poprvé přinést od rodičů podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Možno stáhnout výše jako přílohu nebo vyzvednout u vchodu do hlavní budovy ZUŠ v ulici Jana Masaryka 935, Vlašim. Ochrana zdraví bude zabezpečena dle doporučení MŠMT, viz příloha „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“ DOPORUČUJI PŘEČÍST!

Luboš Průša – ředitel školy